Pozvánka na valnou hromadu

SK Nučice, z.s

se sídlem: Tyršova 112, 252 16 Nučice

pořádá

 Valnou hromadu

která se koná  dne 11.6.2020 od 19.00 hodin v areálu sportoviště Tyršova 112 Nučice (fotbalová šatna Domácí)

 

Program :

  1. prezentace

  2. zahájení a volba zapisovatele VH a dvou ověřovatelů zápisu

  3. schválení programu Valné hromady

  4. zpráva o činnosti SK Nučice

  5. zpráva o činnosti oddílu kopané za rok 2019

  6. zpráva  o činnosti oddílu tenisu za rok 2019

  7. zpráva o výsledku finančního hospodaření za rok 2019

  8. Diskuse k bodům VH 3,4,5,6,7

  9.  diskuse

  10.  závěr

    

 

 vyvěšeno  dne  27.5.2020