Pozvánka na valnou hromadu

SK Nučice, z.s.

Se sídlem: Tyršova 112, 252 16 Nučice

pořádá

Valnou hromadu

která se koná dne 20.4.2017  od 19.00 hodin v klubovně v areálu sportoviště Tyršova 112 Nučice

 

 

Program:

 

 

1.    Prezentace

2.    Zahájení a volba zapisovatele VH a dvou ověřovatelů zápisu

3.    Schválení programu Valné hromady

zpráva o finančních výsledcích a uzavření účetnictví za rok 2016

4.    Diskuse k bodu č. 3

5.    Závěr (Usnesení)