18.5.2018

aktuální složení výboru po Valné hromadě:

Zdeněk Sokol - předseda

Ing. Richard Maxa

Radek Zíka

 

7.6.2017

Co se děje v SK Nučice?

Nové vedení se snaží neustále vylepšovat prostředí v hale, proto byly například vymalovány koupelny, opravena vstupní místnost. Máme také zažádáno o dotaci na výměnu oken v hale, v jednání je výstavba nového dětského hřiště u restaurace na hřišti. Vše je jen otázkou financí a chuti jak vylepšit areál. Dále byly, i přes odchod tenisové části SK, zprovozněny všechny 4 kurty, dva jsou určeny pro veřejnost, jeden má k dispozici tenisová akademie a jeden má k dispozici dlouhodobý pronájemce. V létě proběhne tenisový týden pro děti. Další akce v areálu najdete na našich webových stránkách. Probíhá také rekonstrukce bytu v areálu SK.  Snad se také podařilo vyřešit zápach v okolí areálu, který pocházel z největší pravděpodobností z obecního kanálu – byla provedena kouřová zkouška.

Neustálí kritici, kteří poukazují na to, že SK dostává příliš mnoho peněz a určitě jich máme tolik, že nevíme co s nimi a že třeba nepouštíme děti na hřiště – což není pravda, by si měli uvědomit, že vedení dělá veškerou svou práci zdarma a nemá žádné funkční požitky z toho, že pracuje po večerech či o víkendech. Tito kritici to mohou vysvětlit našim rodinným příslušníkům Dále je třeba si uvědomit, že areál není v majetku obce či státu, ale je majetkem SK Nučice a jako takový má svá určitá pravidla a musí si na svojí činnost vydělat. Areál je na veškeré obecní akce, typu Nučická Stezka, pronajímán zdarma, stejně tak jako např. škola využívá venkovní areál zdarma a halu za velice zvýhodněných podmínek. Do budoucna jistě stojí za zvážení dalších možností zapojení obce do rekonstrukce či dalšího vylepšení areálu, který nabízí bohaté sportovní vyžití, myslím s jinými obcemi nesrovnatelné. Případné nápady či připomínky můžete zaslat na náš oficiální emai sk-nucice@seznam.cz

Všichni jste srdečně zváni k návštěvě našeho areálu!

16.5.2017

Zápach z kanalizace

Dnes byla provedena kouřová zkouška kanalizace a únik zápachu byl zaznamená z obecního kanálu v silnici. Tento poklop byl utěsněn, byl prodloužen odvětrávací komínek na budově, tak aby zápach neklesal k budově. Zápach tedy nepochází ze zařízení v SK Nučice, ale z obecního kanálu, do kterého se napojují dvě páteřní větvě kanalizace a dochází tak k akumulaci zápachu v místě. Situace bude nadále monitorována.

1.4.2017

Zápach z kanalizace

Na základě stížností občanů a návštěvníků sportovního areálu sportovního klubu  vedení  SK Nučice objednalo  prošetření záležitosti u VAK Beroun a to s následujícím výsledkem:

Citace vyjádření  VAK Beroun:

„Zápach způsobují  přečerpávající stanice odpadních vod, umístěné v lokalitě E v ulici Paderlíkova a čerpací stanice z ulice Tyršova“ .

Jelikož sportovní klub není správcem / vlastníkem zmiňovaného odpadního řadu ani přečerpávající stanice, bude vedení SK Nučice projednávat možnosti technického řešení s vedením OÚ Nučice.

SK Nučice

Výkonný výbor

 

Nově zvolený výbor  SK Nučice 

Zdeněk Sokol         předseda SK Nučice

Bohumil Kšána

Ing. Richard Maxa

Ludmila Svobodová

Radek Zíka