30.6.2022

Výroční zpráva 2021

2. 1. 2022 Členské příspěvky

Vyzýváme všechny členy k zaplacení členských příspěvků pro rok 2022 do 28. února 2022. Podrobnější informace k platbě zde

30.6.2021

Výroční zpráva 2020

3. 1. 2021 Členské příspěvky

Vyzýváme všechny členy k zaplacení členských příspěvků pro rok 2021 do 15. února 2021. Podrobnější informace k platbě zde.

27. 5.2020

Zveme všechny členy SK Nučice na Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 11. 6. 2020. Detaily včetně programu v   pozvánce  

10.10.2019 Rozhodnutí valné hromady

Nově se výkonný výbor skládá z těchto členů:

  • Zdeněk SOKOL - předseda
  • Radek Zíka - člen výkonného výboru
  • Naďa Baranniková - členka výkonného výboru

 

13.3.2019

Všechna data členů jsou zpravována dle směrnic GDPR.

Informace o zpracování osobních údajů.docx (21233)
Směrnice č. 4 - Kamery.pdf (303596)
Směrnice č. 5 - GDPR.pdf (246014)

3. 9.2018

Výměna oken

Tímto bychom Vás rádi informovali, že ke dni 31.8.2018 a s finančním příspěvkem od Středočeského kraje a obce Nučice jsme dokončili realizaci akce "Výměna oken v hale". Touto výměnou se nám podařilo zlepšit podmínky v hale, tj. lepší prosvětlenost a menší spotřeba energií.

Věříme, že i Vám se bude v tomto prostředí lépe cvičit a trénovat.

25.7.2018

Co se děje v SK Nučice?

V dubnu proběhla Valná hromada, na které byly zveřejněny hospodářské výsledky, byl shrnut rok 2017 a nastíněny plány pro budoucnost. Co se týká hospodářských výsledků, tak z těch je patrno, že areál si na svůj provoz je schopen vydělat, ale už nezbývá na rozsáhlejší opravy. Zde bude nutné rozšířit spolupráci s obcí či snažit se získat dotace na opravy. Areál je hojně využívám veřejností či školou a Výkonný výbor má zájem na dalším zvelebování tohoto areálu. Podařilo se však, dalo by se říci historická událost, získat dotaci na výměnu původních oken v hale. Tato dotace je historicky nejvyšší dotace co kdy SK Nučice získal. Menším úskalím je poměrně velký doplatek na výměnu těchto oken, který je potřeba někde získat, snad se to podaří zdárně vyřešit a okna konečně budou vyměněna. Zde je nutné ocenit práci p. Zdeňka Sokola a Richarda Maxy, kteří v čase vánočním připravili kvalitní návrh, tuto dotaci v omezeném termínu podali a nyní přišlo potvrzení od Středočeského kraje o vyřízení a schválení této dotace.

Na Valné hromadě byl také přítomen pan starosta Mgr.Hejl, který jednak pozdravil přítomné členy a i nastínil zájmy obce na investici do areálu – zde je nutné najít formu spolupráce. Další přítomný byl pan Janda za nučické hasiče. Rádi bychom tímto poděkovali členům Výkonného výboru, který má nové složení – Zdeněk Sokol – předseda SK, Ing. Richard Maxa a Radek Zíka za činnost, kterou pro SK Nučice v době svého volného času vykonávají. Rovněž děkujeme i manželkám členů výboru za jejich trpělivost s námi. Další poděkování patří k lidem, kteří se starají o chod areálu – paní Marta Sokolová a Zdeňka Jeřábková – úklid prostor, pan Jeřábek – údržba areálu, pan Vršecký – sekání trávy, pan B.Kšána – údržba hřiště. V dubnu také proběhlo v areálu oblíbené Pálení čarodějnic.

Rádi uvítáme ve svých řadách kohokoliv, kdo má zájem podílet se na chodu SK Nučice.

18.5.2018

aktuální složení výboru po Valné hromadě:

Zdeněk Sokol - předseda

Ing. Richard Maxa

Radek Zíka

 

7.6.2017

Co se děje v SK Nučice?

Nové vedení se snaží neustále vylepšovat prostředí v hale, proto byly například vymalovány koupelny, opravena vstupní místnost. Máme také zažádáno o dotaci na výměnu oken v hale, v jednání je výstavba nového dětského hřiště u restaurace na hřišti. Vše je jen otázkou financí a chuti jak vylepšit areál. Dále byly, i přes odchod tenisové části SK, zprovozněny všechny 4 kurty, dva jsou určeny pro veřejnost, jeden má k dispozici tenisová akademie a jeden má k dispozici dlouhodobý pronájemce. V létě proběhne tenisový týden pro děti. Další akce v areálu najdete na našich webových stránkách. Probíhá také rekonstrukce bytu v areálu SK.  Snad se také podařilo vyřešit zápach v okolí areálu, který pocházel z největší pravděpodobností z obecního kanálu – byla provedena kouřová zkouška.

Neustálí kritici, kteří poukazují na to, že SK dostává příliš mnoho peněz a určitě jich máme tolik, že nevíme co s nimi a že třeba nepouštíme děti na hřiště – což není pravda, by si měli uvědomit, že vedení dělá veškerou svou práci zdarma a nemá žádné funkční požitky z toho, že pracuje po večerech či o víkendech. Tito kritici to mohou vysvětlit našim rodinným příslušníkům Dále je třeba si uvědomit, že areál není v majetku obce či státu, ale je majetkem SK Nučice a jako takový má svá určitá pravidla a musí si na svojí činnost vydělat. Areál je na veškeré obecní akce, typu Nučická Stezka, pronajímán zdarma, stejně tak jako např. škola využívá venkovní areál zdarma a halu za velice zvýhodněných podmínek. Do budoucna jistě stojí za zvážení dalších možností zapojení obce do rekonstrukce či dalšího vylepšení areálu, který nabízí bohaté sportovní vyžití, myslím s jinými obcemi nesrovnatelné. Případné nápady či připomínky můžete zaslat na náš oficiální emai sk-nucice@seznam.cz

Všichni jste srdečně zváni k návštěvě našeho areálu!

16.5.2017

Zápach z kanalizace

Dnes byla provedena kouřová zkouška kanalizace a únik zápachu byl zaznamená z obecního kanálu v silnici. Tento poklop byl utěsněn, byl prodloužen odvětrávací komínek na budově, tak aby zápach neklesal k budově. Zápach tedy nepochází ze zařízení v SK Nučice, ale z obecního kanálu, do kterého se napojují dvě páteřní větvě kanalizace a dochází tak k akumulaci zápachu v místě. Situace bude nadále monitorována.

1.4.2017

Zápach z kanalizace

Na základě stížností občanů a návštěvníků sportovního areálu sportovního klubu  vedení  SK Nučice objednalo  prošetření záležitosti u VAK Beroun a to s následujícím výsledkem:

Citace vyjádření  VAK Beroun:

„Zápach způsobují  přečerpávající stanice odpadních vod, umístěné v lokalitě E v ulici Paderlíkova a čerpací stanice z ulice Tyršova“ .

Jelikož sportovní klub není správcem / vlastníkem zmiňovaného odpadního řadu ani přečerpávající stanice, bude vedení SK Nučice projednávat možnosti technického řešení s vedením OÚ Nučice.

SK Nučice

Výkonný výbor